Problemen aan de voet

Tijdens de medische opleiding wordt al te dikwijls de studie van de voet als van weinig belang afgedaan en voorgesteld alsof er geen verband bestaat met de andere lichaamsfuncties. Deze ingewikkelde eenheid, die bestaat uit 26 beenderen, vormt nochtans niet alleen de steun en de basis van het menselijk lichaam, maar maakt dit ook lenig en laat de verplaatsing van het individu op alle terreinen toe. Wanneer de voet goed functioneert is het een wonder van biomechanische doeltreffendheid.

Het opsommen van al de lichaamsproblemen die kunnen voortvloeien uit een wanorde in de voetstructuren zou een te lange lijst van symptomen en ziekten vormen. Gelokaliseerde gewrichtsvervormingen en vermoeidheid in de benen zijn inderdaad niet de enige problemen. Door de anatomische structuur van de voet, die als een elastisch kussen of springveer werkt, zijn de gewrichten onderworpen aan afwijkingen die storingen veroorzaken in de bloed- en zenuwvertakkingen, in en tussen de gewrichten. Een onvolwaardige biomechanica is gewoonlijk het gevolg van een reeks distorsies vaker dan van een eenvoudig lokaal letsel: met andere woorden een slechte houding is het resultaat van distorsies aan een of beide voeten die zich kunnen voortzetten in een of beide benen, langs de knieën, een of beide heupen en een of beide sacro-iliakele gewrichten, op het zo kwetsbare lumbo-sacraal gewricht inwerken en mogelijk zelfs via de wervelkolom het achterhoofd bereiken.

Wij hebben nu opgemerkt dat de problemen met betrekking tot een slechte houding het resultaat kan zijn van een kettingreactie die zowel van de voeten naar het hoofd gaat als vice versa. Doordat er in het ruggenmerg een relatie bestaat tussen de vezels die van en naar de voeten en de ingewanden gaan, zijn de voeten ook blootgesteld aan reflexprikkelingen van deze organen: zij kunnen helpen bij het stellen van de diagnose voor opsporing van interne stoornissen en als lokalisatie voor reflextherapie bij de behandeling van sommige inwendige ziekten.

Dr. Janse, President van de National College of Chiropractic in Chicago, vermeldt in zijn boek "Chiropractische Principes en Technieken": ... "Medische autoriteiten zoals Abrahams, Pottenger, Dana, Goldtwaite en Fitzgerald hebben met nauwkeurigheid bewezen dat de voet een storingszone vormt van inwendige en somatische pathologie".

Toevallig werd ook ontdekt dat de behandeling van de reflexzone van de voet dikwijls een verbetering meebrengt van de stoornis elders in het lichaam. Verder hebben de resultaten, verkregen door Dr Mahlon Lock te Williamsburg, in Canada, aangetoond dat chronische en gewrichtsstoornissen veroorzaakt worden door reflexstoringen ten gevolge van een beklemde zenuw, die voortvloeien uit gewrichtsdysfuncties van de verschillende middenvoetsbeenderen. Na jaren proefnemingen op patiënten in zijn streek ontwikkelde Dr Lock een behandelingstechniek met als doel de slechte houdingen va de voet te verbeteren. Duizenden patiënten stroomden naar zijn spreekkamer om door hem behandeld te worden. Enkele patiënten ondervonden geen verbetering na zijn behandeling maar een hoog percentage kon getuigen van spectaculaire resultaten. Zijn succes droeg er toe bij te bewijzen dat het evenwicht van de voet, de structuur en het gewricht direct of indirect in betrekking staan tot heel wat chronische ziekten.

Wanneer men het medisch dossier van de patiënt bekijkt, ziet men zeer dikwijls een verkeerd gebruik van de voeten; het onderzoek ervan legt dan het pijnmechanisme bloot.

Zelfs indien Uw voeten geen pijn doen, kunnen ze slecht gecoördineerde inlichtingen doorzenden naar de rest van het lichaam. Aarzel niet met Uw chiropractor te praten indien U het volgende vaststelt:

Oneven slijtage van de voetzool

 • Eeltkussens
 • Hamertenen
 • Vermoeidheid in de benen
 • Vervormingen van de grote teen
 • Eksterogen
 • Branderig gevoel of verlies van gevoel in de voeten en/of in de benen

Klachten en de chiropractische behandeling

Pijn in de onderrug

Veel mensen hebben pijn onder in de rug. Misschien voelen ze de pijn alleen in de rug, maar ook on verband met rugpijn kunnen de volgende klachten ontstaan:

 • Been / Knie / Voetpijn
 • Heup / Bil / Liespijn
 • Pijn tussen de schouderbladen
 • Nek / Schouderpijn
 • Hoofdpijn

Bij het onderzoek vertellen mensen over een "hernia", "slijtage" of "afwijkingen" welke op foto's of eerder onderzoek geconstateerd zijn, maar vaak ligt het echte probleem bij het bekken.Het bekken ligt naast het heiligbeen. Het bekken en het heiligbeen vormt de basis voor de gehele wervelkolom inclusief de nek en het hoofd. Tussen het heiligbeen en het bekken liggen twee gewrichten die SI gewrichten genoemd worden.

Lees verder

Hernia

Wat kan de chiropractor daartegen doen?

Een hernia is een veelvoorkomende aandoening aan een tussenwervelschijf, die vooral pijn veroorzaakt in benen en rug. Op drie plekken in de wervelkolom kan een hernia voorkomen: onderin de rug, in de nek of (heel zelden) tussen de schouderbladen. Chiropractische behandeling kan veel herniaklachten verhelpen of verminderen.

Lees verder

Pijn in de bovenrug

Pijn in de bovenrug komt veel voor en kan zich op verschillende manieren uiten, o.a. door rugpijn, een stijve rug of pijn op de borst. Ook kunnen er gerelateerde klachten ontstaan in de nek of hoofdpijn. De meeste mensen met bovenrugklachten hebben pijn tussen de schouderbladen, maar pijn in de borst of uitstralende pijn in de armen kan ook het gevolg zijn van een probleem in de bovenrug. Soms lijken de verschijnselen op hartklachten en dat veroorzaakt nogal eens ongerustheid. Hoesten, niezen en ademhalen kan pijnlijk zijn. De chiropractor kan nagaan of de klachten samenhangen met een rugprobleem.

Lees verder

Hoofdpijn / Migraine

Iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan zich op verschillende manieren uiten o.a. als spanningshoofdpijn, migraine en aangezichtspijn. Chiropractische behandeling kan veel hoofdpijnklachten verhelpen of verminderen.

De meest voorkomende hoofdpijnvorm is spanningshoofdpijn. Deze hoofdpijn is te herkennen aan een drukkende pijn, die overal in het hoofd kan zitten. De pijn ontstaat meestal vanuit de nek. De pijn heeft te maken met een verkeerde stand van de wervels in de rug en nek; spieren worden extra belast en omliggende zenuwen raken geïrriteerd. De zenuwirritatie veroorzaakt hoofdpijn. Overigens kan spanningshoofdpijn ook vanuit het kaakgewricht komen. In dat geval is er meestal sprake van pijn aan een kant van het hoofd. Spanningshoofdpijn duurt vaak langere periodes.

Lees verder

Hoofdpijn

Alhoewel hoofdpijn een van de meest uitputtende ongemakken kan zijn voor de mens, is het geen ziekte, maar een teken dat er iets niet in orde is. Bijna iedere volwassene heeft wel eens last van hoofdpijn ten gevolge van gebrek aan slaap, overmatig alcohol gebruik of een plotseling optredend angstgevoel.

Lees verder

Armen en benen

Pijn in de armen en/of benen komt veel voor. Dit kan veroorzaakt worden door problemen in respectievelijk de nek en de lage rug. Klachten die in deze rubriek aan de orde komen zijn voorbeelden van klachten met als oorzaak de wervelkolom.

Lees verder

Problemen aan de voet

Vaak hoort men door mensen die klagen over pijn aan de voeten zeggen: "Als ik pijnlijke voeten heb, heb ik overal pijn".

Het blijkt dat geen enkel menselijk orgaan even verwaarloosd en mishandeld wordt als de voet. Onderworpen aan dagelijkse spanningen en trauma's, zich verplaatsend op te harde oppervlakken zoals hout, tegelvloeren, asfalt e.d., zonder bewegingsvrijheid gezien de geringe, dikwijls slecht passende, schoenruimte, met druk op tere en gevoelige structuren en zonder steun daar waar het noodzakelijk is. Is het dan te verwonderen dat de zenuwen, spieren, gewrichtsbanden, pezen, het bloed- en lymfevatenstelsel, de beenderen en gewrichten krachtig protesteren en om verlichting vragen?

Lees verder

Nekklachten

Nekklachten komen veel voor. Patiënten geven vaak aan last te hebben van een stijve nek, een zeurende of brandende pijn net onder de schedel of ter hoogte van de nek-schouderlijn. Soms straalt de pijn uit naar de schouders of gaat het gepaard met hoofdpijn, migraine, duizeligheid of tintelingen en pijn in de armen.

Lees verder

Whiplash

Whiplash is een snelle, plotselinge beweging van nek en hoofd bij een verkeersongeluk of een val. De beweging kan letsel veroorzaken aan wervels en zachte weefsels (spieren, pezen, zenuwen) in de nek. Een whiplash-trauma kan leiden tot: nekpijn, hoofdpijn, concentratieverlies, dubbel zien, stijfheid. Deze en andere nare gevolgen kunnen soms pas maanden na het ongeval tot uiting komen. De Chiropractor, specialist in nek- en rugklachten, beschikt over methoden waarmee veel whiplash-klachten kunnen worden verholpen of verlicht.

Lees verder

Kinderen en groeipijn

Het is bekend dat ongeveer 10% van de kinderen last heeft van groeipijnen. Meestal tussen de 4 en 14 jaar.

Tijdens of na een groei-spurt komen de spieren korter te zijn dan de botten. Dit resulteert in spierverkorting. Meestal komt dit duidelijk aan het licht bij het begin van de pubertijd. Op dat moment is er vanuit de hersenen een signaal aan de hormonen dat meer effect heeft op de botlengte dan op de spieren. Dit gebeurt ook vaak tijdens de gewone groeiperiode van de kinderen in een ander of later stadium. Maar het meest opvallend is het tijdens de pubertijd. "Je zou kunnen zeggen dat de botten sneller groeien dan de spieren".

Lees verder

Artrose

Artrose, ook wel slijtage of degeneratie genoemd, is een gewrichtsaandoening die ontstaat door het natuurlijke of versneld verouderingsproces. Het heeft te maken met veranderingen in het kraakbeen en de gewrichtsvloeistof.

Lees verder

Ischias

Ischias is een ontsteking van de grote zenuw (nervus ischiadicus) die van de lage rug via de heup naar de voet loopt. Ischias wordt veroorzaakt door een directe druk op deze zenuw, bijvoorbeeld door een verkrampte bilspier, maar de oorzaak kan ook lager in het been zitten. Vaak worden de problemen veroorzaakt door een veranderde functie van de lage rug, het bekken of het been.

Kenmerkend zijn stekende of brandende zenuwpijn in de bil en uitstralende pijn in het been. De diagnose ischias en hernia worden vaak door elkaar gehaald, aangezien de klachten veel op elkaar kunnen lijken.

Lees verder

Spit

Spit is een andere benaming voor plotselinge (acute) rugpijn, veelal gepaard gaande met verkramping van spieren. Zoals eerder uitgelegd zijn hier verschillende oorzaken voor. Overbelasting van de rug kan resulteren in spontane verkramping van de spieren (te vergelijken met kuitkramp). Een plotselinge verkeerde beweging kan ook zorgen voor een irritatie van een van de gewrichten in de lage rug. Dit laatste heeft ook acute pijn met verkramping van de spieren tot gevolg, echter moet anders worden behandeld.

Lees verder

RSI

RSI klachten ontstaan door het steeds weer herhalen van dezelfde werkzaamheden, met name computerwerkzaamheden. De houding (het zitten), de werkomstandigheden, de ergonomie van de werkplek alsmede stress zijn mede veroorzakers van deze aandoening. Tijdens het werk worden hand, pols, arm, schouder, bovenrug en nek spieren aangespannen en na verloop van tijd kan verzuring optreden en kunnen deze spieren zich niet meer ontspannen waardoor pijnlijke spierknopen ontstaan.Chiropractie en Rugkliniek Helmond heeft ontdekt dat er een samenhang is tussen het constante zitten, het bekken, de nek, schouder, arm en pols disfunctie met gevolg RSI klachten.

Daarnaast trekken deze gespannen spieren de wervels van bovenrug/nek constant aan. De nek is moeilijker te bewegen en stijver maar veroorzaakt tevens beknelling van zenuwen in de nekwervels met hun uitlopers naar arm en vingers. Deze zenuwirritatie heeft weer tot gevolg uitstralende klachten van nek, schouder, elleboog, pols en vingers.

Lees verder

Sport en Chiropractie

"Een gezonde geest in een gezond lichaam" is een oud spreekwoord, dat een wijs en beproefd recept insluit: een actief, gezond en goed evenwichtig leven.

Tegenwoordig wijden meer en meer kinderen, jongeren en volwassenen zich in hun vrije tijd aan fysieke oefening, individueel of collectief en al of niet in wedstrijdverband. Chiropractie beveelt deze activiteiten aan.

Dat wil niet zeggen dat de eerste de beste sport geschikt is: de vereisten bij iedere sport verschillen net zo als het gestel van de mensen die ze beoefenen. Bij sommige sporten zoals boksen, voetbal, hockey, atletiek, paardrijden en gymnastiek ligt de kans op valpartijen en trauma's bij de beoefenaars hoger.

Lees verder

The Iliopsoas spier -- The Great Pretender

By Kenneth Rich, DC

The description is appropriate. The iliopsoas muscle is a major body mover but seldom considered as a source of pain. It mimics low back pain, hip pain, and leg pain individually or in combination.

Have you ever had a patient with classic lumbar sprain/strain symptoms that didn't seem to get better in a reasonably short time? No matter what adjustments or therapy you administered, did the condition gradually worsen? Did it seem to spread to surrounding areas in the hips, legs, and thoracic regions? The chances are you were dealing with an iliopsoas muscle spasm. It often accompanies other conditions affecting the low back.

Lees verder